دوره IR pilot Course

دوره خلبانی درجه بندی ابزار (IR) یک برنامه آموزشی است که برای آماده سازی خلبانان برای پرواز در شرایط هواشناسی ابزاری (IMC) در زمانی که دید محدود طراحی شده است. رتبه بندی گواهینامه IR است که توسط سازمان هوانوردی  در سراسر جهان برای استفاده از هواپیما در IMC مورد نیاز است.

دوره IR موضوعات از جمله روش‌های ابزار، ناوبری، برنامه‌ریزی پرواز و اطلاعات و خروج‌های ابزار را پوشش می‌دهد. خلبانان یاد می گیرند که چگونه از ابزار و تجهیزات اویونیک برای هدایت و پرواز هواپیما در IMC استفاده می کنند و همچنین نحوه تفسیر اطلاعات آب و هوا و تصمیم گیری آگاهانه بر اساس آن اطلاعات را می آموزند.

0
از 14,000,000 تومان